رفتار لرزه‌ای عوارض توپوگرافی

عوارض توپوگرافی، مثل لایه‌های تحت‌الارضی، بخشی از اثرات ساختگاهی (Site Effects) هستند که پاسخ لرزه‌ای زمین را تحت تأثیر قرار می‌دهند. تجربه‌ی زمین‌لرزه‌های پیشین و خصوصا روند توزیع خرابی‌ها نشان می‌دهد که پاسخ لرزه‌ای نقاط روی و اطراف عوارض توپوگرافی نسبت به سطح زمین افقی متفاوت است. بنابراین درست نیست که بناهای مستقر بر قله‌ی تپه‌ها و کناره‌ی دره‌ها را با همان طیف طرح شتابی طراحی کنیم، که برای ساختگاه افقی توصیه شده‌اند. ... طی سال‌های اخیر و با بکارگیری نرم‌افزارهای هیبرید (Hybrid) و بِمسا (BEMSA) موفق شده‌ایم گام‌های زیر را

                                          
    عوارض توپوگرافی، مثل لایه‌های تحت‌الارضی، بخشی از اثرات ساختگاهی (Site Effects) هستند که پاسخ لرزه‌ای زمین را تحت تأثیر قرار می‌دهند. تجربه‌ی زمین‌لرزه‌های پیشین و خصوصا روند توزیع خرابی‌ها نشان می‌دهد که پاسخ لرزه‌ای نقاط روی و اطراف عوارض توپوگرافی نسبت به سطح زمین افقی متفاوت است. بنابراین درست نیست که بناهای مستقر بر قله‌ی تپه‌ها و کناره‌ی دره‌ها را با همان طیف طرح شتابی طراحی کنیم، که برای ساختگاه افقی توصیه شده‌اند. ییچیدگی پدیده‌ی تفرق امواج بر روی عوارض توپوگرافی اقتضا می‌کند که رفتار لرزه‌ای این نوع عوارض با کمک روش‌های عددی مورد بررسی قرار گیرد. طی سال‌های اخیر و در پی تدوین و توسعه‌ی نرم‌افزارهای هیبرید (Hybrid) و بِمسا (BEMSA) بر اساس روش‌های اجزاء مرزی، اجزاء محدود و ترکیب آنها، موفق شده‌ایم با بکارگیری این نرم‌افزارها گام‌های زیر را برداریم:
    1- انجام مطالعات حساسیت‌سنجی بر روی رفتار لرزه‌ای تپه‌های دوبعدی؛
    2- انجام مطالعات حساسیت‌سنجی بر روی رفتار لرزه‌ای شیروانی‌های دوبعدی؛
    3- انجام مطالعات حساسیت‌سنجی بر روی رفتار لرزه‌ای دره‌های دوبعدی؛
    4- انجام مطالعات حساسیت‌سنجی بر روی رفتار لرزه‌ای عوارض توپوگرافی سه بعدی؛
    5- ارائه‌ی راهکارهایی جهت اصلاح طیف طرح شتاب با توجه به اثر توپوگرافی؛
    6- ارائه‌ی راهکارهایی جهت اصلاح نتایج مطالعات ریزپهنه‌بندی ژئوتکنیک لرزه‌ای با توجه به اثر توپوگرافی
    اکنون دنبال آن هستیم تا ان‌شاءالله، مطالعات مربوط به رفتار لرزه‌ای عوارض توپوگرافی را از عوارض منفرد به عوارض مرکب بسط دهیم؛ همچنین تمامی مطالعات و نتایج پیشین را با ملحوظ کردن اثر رفتار غیر خطی خاک مورد بازنگری و بازخوانی قرار دهیم.   
                                           
 


                                
      

© Mohsen Kamalian