روش اجزاء محدود؛ نمرات نهایی
           
    1- شجاعی مهر (17)
    2- صفری امیرکلایی (19)
    3- اقبالی (18)
    4- زاهدی (18)
    5- خالقی (19)
    6- کاوه (19) 
    7- پورصفاری (17)
    8- تقوی زاده (16)
    9- حسن زاده (17)
    10- نجفدری (16)
    11- جواد نژاد (16)
    12- فرجی راد (15)
    13- حسینی (17)
    14- کامرانی (13)
    15- مولایی (12)
  نظرات بینندگان
نام:

پست الکترونیک:
متن:

 

پر کردن فرم براي دريافت نظرات الزامي است
 

   


© Mohsen Kamalian