سابقه‌ی تحصیلی
دیپلم ریاضی فیزیک: 1362، دبیرستان نیکان، تهران، معدل کل 19/3.
کارشناسی مهندسی عمران: بهمن 1367، دانشکده فنی دانشگاه تهران، معدل 15/27.
رتبه اول رشته مهندسی عمران ( گرایش خاک و پی) در کنکور سراسری کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال 68-67.
کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران (گرایش خاک و پی): بهمن 1370، دانشکده فنی دانشگاه تهران، معدل 16/94 (رتبه ممتاز)، بورسیه وزارت علوم و تحقیقات و فن‌آوری.
دکترای مهندسی عمران (گرایش خاک و پی): تیر 1380، دانشکده فنی دانشگاه تهران، معدل 17/79، بورسیه وزارت علوم و تحقیقات و فن‌آوری.
               
سابقه‌ی هیأت علمی در پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
عضو هیئت علمی (مربی) پیمانی، شهریور 72 تا شهریور 73.
عضو هیئت علمی (استادیار) پیمانی، از تاریخ 10/4/80 تا 15/2/83.
عضو هیئت علمی رسمی آزمایشی، از تاریخ  16/2/83 تا 6/3/85 .
عضو هیئت علمی رسمی قطعی، از تاریخ 7/3/85 تا کنون.
ارتقاء از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری از تاریخ 11/10/87.
ارتقاء از مرتبه دانشیاری به مرتبه استادی از تاریخ 17/12/93.
ترفیع به پایه‌ی 22 در تاریخ 17/2/94.
                   
سابقه‌ی اجرایی در پژوهشگاه
عضو کمیسیون «تخصصی فنی و مهندسی» وابسته به هیئت ممیزه‌ی پژوهشگاه، از تاریخ 24/1/94.
مدیر گروه ژئوتکنیک لرزه‌ای پژوهشگاه، از تاریخ 11/93 تا امروز.
عضو هیئت ممیزه‌ی پژوهشگاه، از تاریخ 6/12/93.
سردبیر فصل‌نامه‌ی علمی پژوهشی «علوم و مهندسی زلزله»، از تاریخ 16/9/93.
عضو هیئت امنای پژوهشگاه، از تاریخ 3/6/93.
عضو شورای پژوهشگاه، از تاریخ 23/4/93.
عضو شوراي سردبيري مجله علمي پژوهشي زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله (JSEE)، از تاریخ 3/3/91.
رئیس پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک پژوهشگاه، از تاریخ 14/11/83 تا 20/1/86.
عضو شورای پژوهشی پژوهشگاه، از تاریخ 21/3/82 تا 20/1/86.
عضو شوراي سردبيري مجله علمي پژوهشي زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله (JSEE)، از تاریخ 2/83 تا 5/86.
مدیر گروه ژئوتکنیک لرزه‌ای پژوهشگاه، از تاریخ 12/6/80 تا 9/86.
             
سابقه‌ی تدریس در پژوهشگاه و دیگر دانشگاه‌ها (مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری)
پژوهشگاه: 1380 - امروز (دروس مکانیک محیط‌های پیوسته، مکانیک محیطهای متخلخل اشباع، مکانیک خاک پیشرفته، دینامیک خاک، ژئوتکنیک لرزه‌ای، اندرکنش خاک و سازه، روش اجزاء محدود، روش اجزاء مرزی، روش اجزاء محدود غیرخطی) 
دانشگاه تربیت مدرس: 1380 و 1381 (دروس مکانیک محیطهای پیوسته)
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران: 1386 – 1392 (دروس ژئوتکنیک لرزه‌ای و اندرکنش خاک و سازه)
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک: 1386 و 1387 (دروس مکانیک خاک پیشرفته و ژئوتکنیک لرزه‌ای)  
دانشگاه قم: 1390 – 1392 (دروس روش اجزاء محدود، اندرکنش خاک و سازه، ژئوتکنیک لرزه‌ای و مکانیک محیط‌های متخلخل اشباع)
دانشگاه صنعتی قم: 1394 (درس روش اجزاء محدود)

 


© Mohsen Kamalian